Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Hoewel het project Plastic was opgezet als een tentoonstelling die gedurende een bepaalde tijd bezocht kon worden, was van begin af aan de ambitie het project als een platform te zien waar het publiek de opgedane kennis zou kunnen vergaren en ook reacties op het project zou kunnen achterlaten.

Onderzoeker en curator Tal Erez heeft met zijn onderzoek een conflict aan het licht gebracht. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van burgers, ontwerpers en beleidsmakers om hierin stelling te nemen. De ambitie om dergelijke reacties een plek te geven wordt mede door dit online magazine gefaciliteerd.
 

'Dus wat gaan we met plastic doen?'

Oproep tot actie

Designers, architecten en andere creatieven hebben een unieke kans hun vermogen te tonen om daadwerkelijk wijdverbreide veranderingen teweeg te brengen. In plaats van af te wachten om te zien in welke richting de industrie zich zal ontwikkelen en die ontwikkelingen daarna braaf te volgen, kunnen ze er vandaag de dag actief aan bijdragen om te bepalen waar het 3D-printen heen moet gaan.

7 persoonlijke onderzoeken naar plastic

Studenten van DesignLAB (Gerrit Rietveld Academie) zijn gevraagd een werk te maken dat reageert op het onderwerp van de tentoonstelling PLASTIC, Promises of a Home-made Future. Het Nieuwe Instituut daagde de studenten uit om de mogelijkheden en beperkingen van 3D-printtechniek en van het materiaal plastic te onderzoeken.

Interviews

Interviews met Susan Freinkel, Catarina Mota en Matthew Plummer-Fernandez

'Façonner l'avenir' met Tal Erez

École nationale supérieure des Arts Décoratifs

De École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Parijs, Frankrijk) nodigde Tal Erez uit om op 11 maart 2015 een lezing te geven, als onderdeel van 'Ecology in the city: exploring tomorrow's tactics and tools'