Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Plastic: A Toxic Love Story

Susan Freinkel, 2011

Een uitgebreid, fascinerend historisch overzicht van de manier waarop plastic vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven is gaan beheersen, en de hedendaagse gevolgen en uitdagingen waar wij als gevolg daarvan voor staan

The Wohlers Report

Wohlers Associates, 2015

Een op het zakenleven gericht, diepgaand jaarverslag waarin alle aspecten van de Additive Manufacturing Industry staan beschreven, met een sterke nadruk op de financiële mogelijkheden en verwachtingen.

Propaganda

Edward Berneys, 2004

Een zeer direct verwoord geschrift van de vader van de public relations over de psychologische techniek van de manipulatie van de massa's, als het om consumentengedrag gaat.

Makers: the New Industrial Revolution

Chris Anderson, 2014

Een zeer optimistische, maar niettemin overtuigende uiteenzetting over het potentieel van de makers community van de vroegere eindredacteur van WIRED, en de huidige mede-oprichter en directeur van 3D Robotics, een bedrijf dat drones en bouwdozen voor drones produceert.

Theory of the Location of Industries

Alfred Weber, 2012

Alfred Webers klassieke theorie over hoe bedrijven zich geografisch hebben gevestigd voor optimaal gebruik.

Fabricated: The New World of 3D Printing

Hod Lipson and Melba Kurman, 2013

Een doorwrochte introductie in de bedrijfstak van het 3D-printen, de beloften ervan en de vragen die erdoor worden opgeroepen.

The Principles of Scientific Management

Frederick Winslow Taylor, 2006

De invloedrijke tekst die de richtlijnen uiteenzet voor efficiënt management – maximale welvaart voor de werkgever, en maximale welvaart voor de werknemer.

FAB

Prof. Neil Gershenfeld, 2007

De grondlegger van het FabLab en het hoofd van MIT’s centrum voor bits en atomen zet zijn theorie uiteen over het eigenhandig maken van dingen, en het gevoel van zelfredzaamheid dat daaruit voortvloeit.

Open Design Now

Bas Van Abel, Lucas Evers, Roel Klaasen, Peter Troxler, 2011

Een serie artikelen die zich ten doel stelt de sociale grondslagen van het open design uit de doeken te doen.