Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ooit gezien als hét materiaal van de toekomst staat plastic de laatste decennia vooral symbool voor toenemende milieuvervuiling en blinde consumptiedrang. Maar waar zouden we zijn zonder computers, pacemakers, sneakers en kauwgum? (Plastic in kauwgum? Ja!) Plastic is werkelijk overal. 'Hello PLASTIC' is een avond over de ontstaansgeschiedenis en culturele betekenis van plastic en werpt een inspirerende blik op de toekomst. Hoofdgast is Susan Freinkel, auteur van 'Plastic, A Toxic Love Story'. Daarnaast laten vijf ontwerpers en onderzoekers inspirerende voorbeelden zien van een mogelijke toekomst voor plastic.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.