Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze thematiek wordt in drie expert-sessies behandeld, met daarin speciale aandacht voor het materiaal plastic, het ‘inktpatroon’ of filament van de 3D-printer. Moderator van de sessies is Klaas Kuitenbrouwer.

Sessie 1: Raw plastic as Consumer Goods

Deze sessie probeert de nieuwe positie van de consument (of prosument) binnen de 3D-printindustrie te duiden. Krijgen consumenten meer zeggenschap over het productieproces, en zo ja: welke kennis hebben zij nodig over materiele grondstoffen en hun samenstelling? Met o.a. Peter Troxler, Marcus Senicky en Gilbert Curtessi.

Sessie 2: Rules and Regulations

De beleidsvorming rondom 3D-printen loopt achter op de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een helder beleid rondom het zelf printen van wapens. Sessie 2 Rules and Regulations bespreekt juridische vraagstukken en wetgeving rondom de 3D-printindustrie en de plek van materialen daarin. Over de risico’s van thuisproductie en implementatie daarvan binnen beleid en wetgeving. Met o.a. Dries Verbruggen.

Sessie 3: Tools of empowerment

Een brainstorm over openbaar toegankelijke informatie over materialen en techniek, aan de hand van initiatieven als openmaterials.org. Hoe kan het delen en ontwikkelen van kennis over plastic en 3D-printen zo georganiseerd worden dat de informatie zowel voor experts als leken van nut is? Met panelleden op gebied van communicatieontwerp, 3D-printen en open design. Met o.a. Maurits Kreijveld en Alexander Rulkens.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.